Wyszukiwarka

Regualmin

Regulamin


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Winnice Jarosz (FPHU Ikar Wiesław Jarosz NIP 6871074430) posiada w ofercie wina wolne od wad prawnych legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedaż odbywa się w sklepie mieszczącym się w Sanoku - w przypadku złożenia zamówienia i jego realizacji drogą elektroniczną, telefoniczną lub korespondencyjną wszystkie wiadomości odbierane są w sklepie, a miejscem zawarcia umowy o zakup alkoholu jak też jej wykonania jest punkt sprzedaży alkoholu Firmy Sprzedającego przy ul. Konarskiego 90 w Sanoku oraz punkt przy ul. Wolności 99 w Zagórzu.

2. Wiesław Jarosz będący właścicielem Sklepu Winnice Jarosz posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu wydane przez Burmistrza Miasta Sanoka na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości.

3. Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT).

4. Szczegóły dostarczenia zakupionego produktu będą omówione podczas kontaktu poprzez drogę elektroniczną, telefoniczną lub korespondencyjną. Wydanie towaru w związku ze sprzedażą odbywa się w czasie i miejscu uzgodnionym między sprzedawcą a Kupującym drogą elektroniczną, telefoniczną lub korespondencyjną poprzez przewoźnika lub kuriera zajmującego się przewozem rzeczy. Kupujący upoważnia przewoźnika lub kuriera do dostarczenia towaru oraz wykonania w imieniu i na rzecz sprzedawcy wszelkich czynności do jakich ustawa o wychowaniu w trzeźwości zobowiązuje. Przewoźnik lub kurier uprawniony jest w przypadku wątpliwości zażądać do okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletność przez zamawiającego lub inną osobę odbierającą towar - w przypadku odmowy okazania dokumentu, przewoźnik lub kurier nie wydadzą towaru. Przewoźnik lub kurier nie wyda towaru również wtedy kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie co do trzeźwości osoby towar odbierającej.

5. Naszą ambicją jest by dane dotyczące sprzedawanych przez nas produktów były rzetelne i sprawdzone, zastrzegamy jednak możliwość występowania ewentualnych błędów w opisie poszczególnych produktów.


 II. WARUNKI KORZYSTANIA


1. Użytkownik sklepu Winnice Jarosz musi mieć ukończone 18 lat. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Kupującego iż nie jest osobą której zgodnie z artykułem 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest nietrzeźwa w chwili składania zamówienia oraz w chwili jego odbioru.

 2. Dokonujący zakupów automatycznie deklarują zapoznanie się i akceptację całości regulaminu.

 3. Dokonujący zakupów musi przedtem dokonać rejestracji w sklepie Winnice Jarosz.


III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie Winnice Jarosz jest zapoznanie się i akceptacja całości regulaminu, a następnie złożenie zamówienia zgodnie z wytycznymi na stronie internetowej, poprzez wypełnienie formularza zamówienia składanego przez internet, kontakt telefoniczny lub korespondencyjny.

2. Po złożeniu zamówienia, wyślemy potwierdzenie zamówienia do Państwa pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.


 IV. FORMY PŁATNOŚCI


1. Przelew na rachunek bankowy.

2. Zapłata gotówką przy odbiorze za pobraniem.


V. DOSTAWA TOWARÓW

1. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami prawnymi, odbiór zakupionego wina jest możliwy wyłącznie osobiście w naszym sklepie stacjonarnym przy ulicy Konarskiego 90 , 38-500 Sanok oraz punkt przy ul. Wolności 99 w Zagórzu.
 
2. Kupujący upoważnia sprzedawcę do należytego spakowania zakupionego przez siebie win, które odbierze osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela.

VII. BEZPIECZEŃSTWO


1. Wszystkie informacje podawane podczas zakupów są przesyłane systemem używającym najnowszych zabezpieczeń i technik e-commerce.

2. Sklep Winnice Jarosz nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji.


VIII. ZWROTY


1. Uwzględniamy zwroty w przypadku niezgodności towaru z zamówieniem.

2. Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi uwzględniamy jedynie w uzasadnionych przypadkach.

3. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przy nienaruszonych butelkach i banderolach.

4. Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę zakupu.

5. Reklamowany należy towar wysyłać na adres ul. Konarskiego 90, 38-500 Sanok.

6. Termin zwrócenia kwoty zakupu to 30 dni od otrzymania zwróconego towaru, koszty odesłania nie podlegają zwrotowi, nie będą przyjmowane żadne przesyłki na koszt odbiorcy.


IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Dane figurujące w rejestracji nie są udostępnianie ani sprzedawane żadnym innym podmiotom.

2. Są one wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień.

3. Są one chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

4. W każdej chwili można usunąć bądź zmienić swoje dane korzystając z formularza rejestracji.

5. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

6. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).